pamėgdžioti

pamėgdžioti
pamė́gdžioti tr. 1. pajuokti, paerzinti mėgdžiojant: Ar gražu pamė́gdžioti vyresnį! Kt. | refl.: O kai baigė nešt ant klojimo, tai ir pradėjo pasimėgdžiot – „ožiukas, ožiukas“ LTR(Kp). 2. sekti kitu, panašauti: Kiek vėliau jį pradėjo pamėgdžioti ir Gaubys I.Simon. Viena lakštingala pamėgdžioja kitą V.Kudir. Kad Petras pamėgdžiojo tėvo balsą, judesius, motina pastebėjo seniai . Jis moka pamėgdžioti – teip ūpauja lyg pelėda Škn. ^ Ką dirbsi, vis pamė́gdžios (veidrodis) Pnd. \ mėgdžioti; išmėgdžioti; pamėgdžioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pamėgdžioti — vksm. Stirninai̇̃ viliójami pamėgdžiojant patẽlių ir jauni̇̀klių sklei̇̃džiamus garsùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • du — 2 dù interj. 1. dun (kartojant nusakomas dundėjimas, beldimas): Tik dù dù dù durỹs, ir paskavojo Zr. Kažikas dù dù dù dù pradėjo duoti į duris Vvr. Tik dù dù dù perkūnas Rdm. Su ratais kažkas dù dù dù atvažiuoja Ėr. Dù dù dù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • — dū̃ interj., du dūdelės garsui pamėgdžioti: Žąsins pūtė dū dū NS202. Raliuoja dūduoja rageliai dū dū rš. Du du dūdelė, kur mano mergelė KrvD177 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • imituoti — imituoti, uoja, ãvo tr. DŽ 1. sekti, pamėgdžioti. 2. padirbinėti panašius vienas į kitą daiktus; klastoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmėgdžioti — tr. išjuokti mėgdžiojant: Ji mane visaip išmėgdžiojo Rz. mėgdžioti; išmėgdžioti; pamėgdžioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrėkti — 1 išrė̃kti, ia (ìšrėkia), ìšrėkė 1. intr. rėkiant išeiti: Visi vaikai ìšrėkė, išlėkė į upę Ėr. 2. intr. DŽ1, Krsn pajėgti rėkti: Tai kas, kad anas išrėkia, svarbu, kad [daina] gražiai skambėtų Sug. Aš jau neìšrėkiu [, vilką pamačiusi] Rud. ^… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kagu — kãgu interj. žąsies balsui pamėgdžioti: Mano žąsis kãgu gãgu Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kivikit — interj. žr. kyvi: Pirmą pavasario pusę pempių balsai esti labai būdingi, juos galima pamėgdžioti maždaug garsu kivikit, kivikit T.Ivan …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • miniau — žr. minau: Tik tu miniau nesakyk tėvuo Sg. Miniau nereikia pamėgdžioti kur nors matytą garsų vaidintoją Vd. Miniau, nepamiršk man parvežti pyrago! Klp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mitili čili čilykšt — mitilì čìli čilykšt interj. Dkšt kregždės balsui pamėgdžioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”